Firma udziela na swoje usługi gwarancje od 2 do nawet 15 lat w zależności od typu instalacji i montowanych urządzeń, szczegóły zawarte są zawsze w umowie lub innym otrzymanym przez klienta a podpisanym przez wykonawcę  dokumencie, gwarancje można  przedłużać pod warunkiem wykupienia przez klienta  dodatkowych płatnych przeglądów.


Gwarancja traci bezpowrotnie ważność w przypadku:
– braku płatności za wykonaną usługę
– dokonania płatności po terminie lub w niepełnej wysokości
– wykonania przeróbek lub innej ingerencji w wykonane prace przez inne osoby lub firmy bez pisemnej zgody wykonawcy
– używania  zamontowanych  instalacji i  urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem
– niewykonania przewidzianych w dokumentacji przeglądów i serwisów, prace te może wykonać tylko wykonawca
.